Rabu, 04 Maret 2009

Jibril memberitakan kepada Nabi saw tentang terbunuhnya Al-Hussain (as) dan membawa tanah Karbala


Posted on December 28, 2008 by Syamsuri Rifai

Dalam Mustadrak Al-Hakim 3/176:Ummul Fadhl binti Harits berkata bahwa ia datang kepada Rasulullah saw dan bertanya: Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi yang menakutkan. Rasulullah saw bertanya: Mimpi apa? Ia berkata: Mimpiku sangat menakutkan. Mimpi apa? Tanya Rasulullah saw. Ia berkata: Aku mimpi seakan-akan bagian tubuhmu kuletakkan di pangkuanku. Rasulullah saw bersabda: Kamu mimpi baik, Fatimah akan melahirkan, dan insya Allah anak itu akan berada dalam pangkuanmu. Lalu Fatimah (as) melahirkan Al-Husein (as) dan ia berada dalam pangkuanku sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw.

Pada suatu hari aku datang kepada Rasulullah saw lalu kuletakkan Al-Husein di pangkuannya, kemudian Rasulullah saw menangis. Aku bertanya: Mengapa engkau menangis? Rasulullah saw bersabda: “Baru saja Jibril datang memberitakan kepadaku bahwa ummatku akan membunuh puteraku ini.”Aku bertanya: Ini (Al-Husein)? Rasulullah saw menjawab: “Ya, baru saja Jibril datang kepadaku dengan membawa turbah (tanah) Al-Husein yang berwarna merah.”

Al-Hakim berkata: hadis ini shahih menurut persyaratan Bukhari dan Muslim.

Hadis ini dan yang semakna juga terdapat dalam:
1. Mustadrak Al-Hakim, jilid 4 halaman 398. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Al-Hakim berkata: hadis ini shahih menurut persyaratan Bukhari dan Muslim, tetapi mereka berdua tidak meriwayatkan dalam kitabnya.
2. Dzakhair Al-Uqba, halaman 148.
3. Musnad Ahmad bin Hambal, jilid 3 halaman 242, hadis ke 13127 dan 13383.
4. Kanzul Ummal, jilid 7 halaman 106, hd 37669.
5. Majmaj Az-Zawaid, jilid 9 halaman 187.
6. Ash-Shawa’iq Al-Muhriqah, Ibnu hajar, halaman 115, hadis ke 30.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar