Jumat, 17 Oktober 2008

Keutamaan Surah An Nuur

Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat An-Nur, ia diberi pahala sepuluh kebaikan, dengan jumlah setiap mukmin dan mukminah yang ada di zaman yang lalu dan mendatang.” (Tafsir Ats-Tsaqalayn 3: 567)

Imam Ali bin Abi Thalib (as) berkata:“Janganlah kamu mengajarkan surat Yusuf kepada isterimu (juga anak perempuanmu), dan janganlah kamu membacakannya pada mereka, karena di dalamnya terdapat fitnah. Ajarkan pada mereka surat An-Nur, karena di dalamnya terdapat nasehat-nasehat.” (Tafsir Ats-Tsaqalayn 3: 568)

Imam Ja’far Ash-Shadiq (as) berkata:“Jagalah hartamu dan kemaluanmu dengan membaca surat An-Nur; jagalah istrimu dengannya. Barangsiapa yang rajin membaca surat An-Nur setiap hari atau setiap malam, maka keluarganya akan terjaga dari perzinaan selamanya sehingga ia meninggal. Jika meninggal, ia akan diikuti ke kuburnya oleh seribu malaikat, semuanya mendoakan dan memohonkan ampunan untuknya sehingga ia dimasukkan ke kuburnya.” (Tafsir Ats-Tsaqalayn 3: 567)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar